0639736907 info@breinhulp.nl

Cogmed voor kinderen en jongeren

Herken je een of meerdere voorbeelden bij je kind?
En komen ze vaker voor?

5

Er wordt ondergepresteerd op school.

5

Je kind is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren.

5

Dingen starten en/of afmaken gaat moeizaam.

5

Het blijkt moeilijk voor je kind om instructies te onthouden en/of ze op te volgen.

5

Het is lastig voor je kind om gestructureerd te werken.

5

De planning is slecht, net als vooruit denken en een goed tijdsbesef hebben.

5

Je kind kan hoofd- en bijzaken niet goed scheiden.

5

Het werktempo is trager dan gemiddeld.

5

Je kind is druk, onrustig en/of impulsief.

5

Er zijn leerproblemen.

5

Je kind heeft de diagnose ADHD, ADD en/of autisme, al dan niet met medicatie.

Is het antwoord op een of meerdere vragen ja? Dan is er waarschijnlijk sprake van een minder goed functionerend werkgeheugen.

Gelukkig is daar wat aan te doen! De Cogmed methode traint het werkgeheugen, aandacht en concentratie effectief en met blijvend resultaat, zodat leerachterstand wordt teruggebracht of voorkomen. Het werkgeheugen, aandacht en concentratie maakt deel uit van een groter geheel, namelijk de executieve functies. Het werkgeheugen speelt een belangrijke, vaak voorwaardelijke rol bij andere executieve functies zoals planning, ordelijkheid, gedragsevaluatie, emotieregulatie, taakinitiatie, inhibitie en flexibiliteit, maar ook bij hyperactiviteit (Hofman et al., 2008; Shamosh et al., 2008; Rapport et al., 2009).

Alloway & Alloway (2010) concluderen op basis van decennialang onderzoek dan ook dat het werkgeheugen een belangrijkere voorspeller voor schoolsucces is dan een IQ-score.

Problemen met het werkgeheugen komen vaak voor bij kinderen en jongeren. Dit heeft een grote impact op het leerproces en hun gedrag.

Ook kinderen zonder nadrukkelijke problemen hebben profijt van de training. Zo leidt bijvoorbeeld pro-actieve inzet bij leerlingen in groep 7 en 8 en bij brugklassers vaak tot betere schoolprestaties. Ze kunnen hun schoolwerk doelgerichter en effectiever doen en de resultaten daarvan zie je terug in verbeterde schoolresultaten (waaronder Cito-scores) en een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cogmed is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Wat is de werkwijze?

Om de Cogmed training te kunnen volgen is er een PC, laptop of tablet met internetverbinding nodig. Het trainingsprogramma kan thuis of ergens anders worden gevolgd.

De training sluit nauw aan bij de persoonlijke mogelijkheden. Dat betekent dat het kind niet wordt overvraagd, maar wel in samenspraak maximaal wordt uitgedaagd.

Afhankelijk van de persoonlijke mogelijkheden wordt er in goed overleg een passend trainingsschema opgesteld. Op basis daarvan duurt de online training minimaal vijf weken en maximaal veertien weken.

Begingesprek

Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met kind en ouder(s). Dat kan in mijn praktijk of op een andere locatie, bijvoorbeeld bij jullie thuis. Tijdens dit gesprek spreken we de klachten en wensen verder door en wordt bekeken of de behandeling resultaat kan hebben. Het gesprek wordt aangevuld met vragenlijsten en eventueel een of meerdere onderzoeken.

Startsessie

In deze sessie oefenen we het programma, krijg je tips en adviezen en maken we afspraken over de trainingstijden en de begeleidingsmomenten.

Training

Tijdens de training krijg je vijf telefonische begeleidingsgesprekken.

Afronding

Vijf weken na afronding volgt een eindgesprek

Follow-up

Vijf of zes maanden na de training volgt nog een telefonische afspraak waarin we de effecten van de behandeling bespreken.

Wat vraagt de training van de ouder(s)?

Bij de kennismaking, het instructiegesprek en het evaluatiegesprek zijn de ouders/is een ouder aanwezig.

Ook tijdens de training moet een ouder of een trainingshulp aanwezig zijn zodat het kind de training kwalitatief goed kan doorlopen en gemotiveerd blijft. Is dat lastig te realiseren dan kan deze trainingshulp als extra dienst bij Breinhulp worden ingekocht.

De trainingsresultaten kunnen altijd online ingezien worden door kind, ouder(s) en coach. Samen met ouder(s) en kind worden afspraken gemaakt over de telefonische begeleidingsgesprekken.

Wanneer kinderen groeien in hun cognitieve vaardigheden en prestaties, sterkt dit hun zelfvertrouwen en vergroot het hun mogelijkheden.

Wat zeggen kinderen, ouders en leerkrachten over Cogmed?

Veel kinderen die de training volgden vertellen dat ze zich beter kunnen concentreren, beter instructies kunnen opvolgen en meer controle hebben over hun gedrag. Dit heeft een positief effect op hun school-, familie- en sociaal leven, dat er fors op vooruit is gegaan.

Ouders en leerkrachten geven aan dat de kinderen rustiger en geconcentreerder zijn, dat hun geheugencapaciteit is toegenomen en dat de leerprestaties omhoog zijn gegaan. Ze zien betere sociale vaardigheden, de kinderen nemen meer initiatief en kunnen taken, zoals bijvoorbeeld huiswerk, zelfstandiger doen.

Onderzoek heeft aangetoond dat 79 % van de ouders aangeeft dat een jaar na de training de verbeteringen nog merkbaar zijn of zelfs nog sterker zijn ontwikkeld.

Al vanaf de middelbare school merkte ik dat ik erg veel tijd bezig was met studeren. Dit frustreerde me want ik wist dat ik leerstof wel begreep maar ik leerde langzamer en had moeite met het te onthouden. Mijn neuropsycholoog stelde de Cogmed training voor. In het begin was ik kritisch. Ik zag niet in hoe deze oefeningen mij konden helpen. Maar uiteindelijk heb ik de training afgerond met een verbeterd werkgeheugen van 29%! Ik studeer sindsdien sneller en gemakkelijker en hoef de stof minder vaak te herhalen.
De begeleiding door Janneke werkte erg goed. Haar tips en adviezen helpen me nog steeds.

Laura (19 jaar)

ADD en studente aan de Erasmus Universiteit

Mijn zoon Thomas zit op een huiswerkinstituut. De begeleider daar vertelde me dat ze dachten dat Thomas geholpen zou zijn met een Cogmed training. Ik had er nog nooit van gehoord. Janneke heeft het ons goed uitgelegd. Thomas wilde het wel proberen. Hij heeft de training gedaan op het huiswerkinstituut. Dat werkte goed. Zijn mentor op school en zijn begeleider op het huiswerkinstituut zien duidelijke verbeteringen bij Thomas. Hij gaat met minder tegenzin aan zijn schoolwerk en haalt betere cijfers. 

Ilse, moeder van Thomas

Wil je weten wat Cogmed voor jou kan betekenen?

Eerst nog meer weten? Kijk bij de veelgestelde vragen.

Uitproberen?

Probeer het gratis op:

https://www.cogmed.com/working-memory/product-upgrade

  • klik op Try it out;
  • stel rechts bovenin de juiste taal in;
  • kies Standard of Light;
  • kies Create of Focus.