Tarieven en vergoedingen

Cogmed training

De kosten van de Cogmed werkgeheugentraining zijn € 895,00. Betaling in termijnen is mogelijk.

Voor organisaties en bedrijven is het tarief € 1295,00. Dit is een aangepast traject met onder andere een eindrapportage en/of overdracht.

 

Hiervoor krijg je:

  • begingesprek, startsessie
  • een persoonlijke licentie die toegang geeft tot de online training
  • telefonische/online voortgangsgesprekken
  • een evaluatiegesprek
  • een follow-up gesprek

Neurofeedback

QEEG: € 190,00
Trainingssessie € 85,00 (55 minuten)

Ieder traject wordt op maat gemaakt waardoor de inhoud en de duur van de training varieert van persoon tot persoon.

Voor een gemiddeld traject neurofeedback met afname QEEG en 20 trainingssessies bedragen de totale kosten € 1890,00.

Cogmed

Voor particulieren € 895,00
Bedrijven en organisaties € 1295,00

Neurofeedback

QEEG € 190,00
Neurofeedbacktraining (per sessie) € 85,00
Gemiddeld traject (intake, QEEG, behandelplan) € 1890,00

Vergoedingen

Zorgverzekeraar

Neurofeedbacktraining wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer van te voren bij je zorgverzekeraar.

Ook zijn er gedeeltelijke vergoedingsmogelijkheden van de begeleidingsgesprekken tijdens de Cogmedtraining.

In het vergoedingenoverzicht van de NFG kan je per zorgverzekeraar zien met welke pakketten vergoeding in 2024 mogelijk is.

Neem voorafgaand aan de training contact op met je verzekeraar om navraag te doen. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Hou de volgende gegevens van Breinhulp bij de hand wanneer je navraag doet:
Prestatiecode Breinhulp: 24504 (psycho-sociale zorg, complementaire geneeswijze)
RBCZ-licentie: 210532R
NFG-licentie: 9440

Werkgever

Wellicht kan je (een deel van) je opleidingsbudget inzetten dat bedoeld is voor prestatieverbetering.
Ook wanneer het gaat om het voorkomen van verzuim of arbeidsongeschiktheid, zou je werkgever de training (deels) kunnen vergoeden.

Arbodienst

Je kan bij de arbodienst/arbo-arts navraag doen over de mogelijkheden van vergoeding. Zeker wanneer het gaat om langdurig verzuim of dreigende arbeidsongeschiktheid zijn er vaak vergoedingsmogelijkheden.

Verzekeraar letselschade

Neem contact met me op voor meer informatie en overleg.

UWV

Het UWV geeft in een aantal gevallen een subsidie of vergoeding voor de training. Ben je daar al bekend, overleg dit dan met je zaakbehandelaar.

Belastingdienst

Afhankelijk van je situatie, kan je tegemoetkoming in kosten krijgen van de belastingdienst. Dit hangt onder meer af van je totale ziektekosten per jaar. De training dien je dan op te geven als bijzondere ziektekosten.
Zakelijke klanten en sportbeoefenaars die de training inzetten ten behoeve van stressmanagement en/of prestatieverbetering kunnen gemaakte trainingskosten van de belasting aftrekken.

Overig

Het is soms mogelijk om vanuit het PGB of vanuit een andere voorziening de training
geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Toch geen vergoeding?

Is er voor jou geen vergoeding mogelijk?
Lees de ervaring van cliënten om te zien welke impact de training heeft gehad op hun leven.

Heb je vragen over de kosten of mogelijke vergoedingen, neem dan contact met me op.