Privacyverklaring

Privacyverklaring Breinhulp

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Breinhulp omgaat met uw persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens is voor mij erg belangrijk en deze privacyverklaring beschrijft welke informatie door mij ontvangen wordt en welke informatie ik gebruik. Ik respecteer de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van mijn website en van al mijn cliënten en zorg er voor dat ik de persoonlijke informatie die ik ontvang vertrouwelijk behandel.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Breinhulp / Janneke Bolt
Elektroweg 11-Z
3051 NB Rotterdam
Kvk nummer 24405561
BPSW nummer 624467
Bank NL94ABNA0860188175
BTW nummer NL107697580B.01
AGB-code 41785131

Bij Breinhulp worden Cogmed trainingen begeleid en vervolgbegeleidingen aangeboden.

Om deze dienst aan u aan te kunnen bieden is het vaak nodig dat ik uw persoonsgegevens mag verwerken. Verwerken betekent bijvoorbeeld opslaan en lezen.

Om dit werk mogelijk te maken verwerk ik de volgende categorieen van persoonsgegevens:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• telefoonnummer
• IP-adres en mailadres.
• Korte gespreksverslagen en gemaakte afspraken t.b.v. het begeleidingstraject.

Als u contact met mij opneemt via de telefoon, email, website of sociale media, kan het zijn dat ik uw persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik om uw vraag te kunnen beantwoorden of een afspraak met u te kunnen maken.

Breinhulp verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingezet voor de volgende doeleinden:
• Voor overeenkomsten die worden aangegaan tussen u en mij.
• Het onderhouden van contact.
• Om u te kunnen informeren over relevante diensten en producten.
• Om mijn dienstverlening te optimaliseren en mijn diensten te verbeteren.
• Het verrichten van administratieve handelingen.
• Facturering.
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
• Marketing.
• Nakoming van wettelijke verplichtingen.
• Het voeren van geschillen.
• Het reageren op het door u achtergelaten bericht middels het contactformulier op de website.

Delen van uw persoonsgegevens

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan u worden gevraagd.

Breinhulp heeft een geheimhoudingsplicht. Ook de bedrijven waarmee ik samen uw persoonsgegevens verwerk, hebben een geheimhoudingsplicht. Bijvoorbeeld het programma waarin uw digitale dossier wordt bewaard. Ik maak afspraken met deze bedrijven om ervoor te zorgen dat zij veilig omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy.

Tijdens het trainen met Cogmed worden uw trainingsgegevens via een beveiligde server naar het Coaching Center geüpload. Deze gegevens bevatten uw geboortemaand, geboortejaar en geslacht, die bij het aanmaken van het persoonlijke gebruikersID zijn ingevoerd. Het Coaching Center bevat ook informatie over de resultaten van elke poging en elke oefening in het Cogmed Werkgeheugentrainingsprogramma. De trainingsgegevens zijn eigendom van Cogmed en worden gebruikt voor normatieve doeleinden en productieontwikkeling. De gebruikersID’s en alle bijbehorende gegevens worden altijd geanonimiseerd en Cogmed kan op geen enkele wijze uw identiteit zien.

Soms ben ik verplicht uw persoonsgegevens met andere organisaties te delen. Bijvoorbeeld als de wet dat voorschrijft, of een rechter mij dat verplicht. Ook kan ik besluiten uw persoonsgegevens te delen, als de veiligheid van u of anderen in gevaar is.

Breinhulp zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Breinhulp bewaart uw persoonsgegevens zo lang of zo kort als dat nodig is om u te kunnen helpen en de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Breinhulp zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Breinhulp vindt het erg belangrijk om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo is het computersysteem beveiligd en alleen toegankelijk voor Breinhulp.

Als er iets niet goed is gegaan met het beveiligen van uw persoonsgegevens, doe ik daarvan een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als wat niet goed is gegaan vervelende gevolgen voor u kan hebben, vertel ik u hierover.

Persoonsgegevens doorgeven buiten de EU of internationale organisaties

Breinhulp deelt geen informatie met internationale organisaties of andere landen buiten de EU zonder uw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen automatische besluiten over u genomen.

Persoonsgegevens verkregen van andere organisaties

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgestuurd krijgen van een organisatie. Bijvoorbeeld als die organisatie u bij ons wil aanmelden. Als dit volgens u zonder uw toestemming is gebeurd, vragen wij u contact op te nemen met de organisatie die uw gegevens aan ons heeft doorgegeven.

Uw rechten

Uw persoonsgegevens zijn van u. U kunt mij vragen welke persoonsgegevens ik van u opgeslagen heb. U mag mij ook vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. En u kunt recht hebben tot aanpassing, of verwijdering van uw gegevens. Als u een wens heeft hierover, kunt u daarover contact met mij opnemen.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Breinhulp verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voor vragen over deze rechten of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met via 0639736907 of info@breinhulp.nl.

Cookies

Breinhulp gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Breinhulp gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website van Breinhulp worden geoptimaliseerd.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Breinhulp, hoop ik dat u eerst met mij hierover in gesprek wil.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op.

Breinhulp kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-09-2019.

Neem contact met me op

voor een vrijblijvend en gratis gesprek.
Dan bespreken we je vragen, wensen en de mogelijkheden.
 
Contact

Waarom een training van Breinhulp

  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Blijvende resultaten (bewezen!)
  • Gepersonaliseerde training
  • Vakkundige begeleiding vanuit Rotterdam
  • Geen doorverwijzing, soms vergoeding

Neem contact met me op

voor een vrijblijvend en gratis gesprek.
Dan bespreken we je vragen, wensen en de mogelijkheden.
 
Contact

Waarom een training van Breinhulp

  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Blijvende resultaten (bewezen!)
  • Gepersonaliseerde training
  • Vakkundige begeleiding vanuit Rotterdam
  • Geen doorverwijzing, soms vergoeding