0639736907 info@breinhulp.nl

Kosten en vergoeding

Kosten Cogmed training

De kosten van de Cogmed werkgeheugentraining zijn € 895,00. Betaling in termijnen is mogelijk. Voor organisaties en bedrijven bedragen de kosten € 895,00 exclusief btw.

Hiervoor krijg je:

  • een persoonlijke licentie die toegang geeft tot de online training;
  • begingesprek, startsessie;
  • 5 telefonische voortgangsgesprekken;
  • een evaluatiegesprek;
  • een follow-up gesprek.

Desgewenst kan voor € 65,- na afronding een eindrapportage en/of overdracht worden verstrekt.

Bij inkoop van twee of meer trainingen is er korting mogelijk.

Kosten Neurofeedback

De kosten van neurofeedback bedragen € 80,00 per uur. Voor organisaties en bedrijven bedragen de kosten € 80,00 per uur exclusief btw. Voor een huisbezoek worden andere tarieven gehanteerd.

 Vergoedingen

Het is soms mogelijk om vanuit het PGB of vanuit een andere voorziening de training geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Ook kan je bij je werkgever of de arbodienst navraag doen over de mogelijkheden tot vergoeding. Zeker wanneer het gaat om een arbeidsongeschiktheid, kan een werkgever geneigd zijn de training (deels) te vergoeden.

Of wellicht kan je (een deel van) je opleidingsbudget inzetten ten behoeve van prestatieverbetering.

Zakelijke klanten en sportbeoefenaars die neurofeedback en/of Cogmedtraining inzetten ten behoeve van stressmanagement en/of prestatieverbetering kunnen gemaakte trainingskosten van de belasting aftrekken.

Neurofeedbacktraining wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering  onder de noemer ‘psychosociale therapie’. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aanvullende verzekering. Breinhulp is aangesloten bij de beroepsverenigingen NFG en RBCZ. In het vergoedingenoverzicht van de NFG: Vergoedingen NFG (de-nfg.nl) is per zorgverzekeraar te zien met welke pakketten vergoeding in 2022 mogelijk is.

Hou de volgende gegevens van Breinhulp bij de hand wanneer je navraag doet bij je  zorgverzekeraar:

Prestatiecode Breinhulp: 24504

RBCZ-licentie: 210532R

NFG-licentie: 9440